Kontrola wykonywanych ćwiczeń

FoxGym nie tylko wyznacza plan treningowy, ale przede wszystkim jest narzędziem zapewniającym analizę poprawności wykonywanych ćwiczeń. Jednym z kluczowym impulsów rozpoczęcia prac nad projektem była krytyczna ocena poziomu świadczenia usług przez trenerów na siłowniach czy klubach fitness. FoxGym ma umożliwić ćwiczenie w sposób najbardziej efektywny, kontrolując oraz chroniąc przed kontuzjami i urazami.

Niezawodny avatar głosowy

Nad treningiem każdego użytkownika aplikacji czuwa wirtualny avatar głosowy. Dzięki zastosowanej technologii wyeliminowane zostaną błędy początkujących i niedoświadczonych instruktorów fitness. 

Trener personalny to wolny zawód, który nie jest regulowany prawnie. Prowadzi to do trudności z określeniem jakości i poziomu tej usługi. Ćwiczący zazwyczaj nie wie, czego ma oczekiwać, a podejście trenera w zależności od klientów jest różne. 

Algorytmy NLP

Przetwarzanie języka naturalnego (ang. NLP – natural language processing) umożliwia swobodną komunikację (trener-ćwiczący). System generujący język naturalny przekształca informacje zapisane w bazie danych komputera na język zrozumiały dla trenujących. Wirtualny avatar głosowy komunikuje się z użytkownikiem, przekazując wytyczne i korekty odnośnie:

  • aktualnie wykonywanego ćwiczenia,
  • całego planu treningowego (stale korygowanego w oparciu o postępy treningowe i rezultaty innych użytkowników mających cechy wspólne z trenującym).

Motywacja i kontrola

Przy kontroli niezwykle ważna jest odpowiednia technika komunikacji z poszczególnymi użytkownikami. Algorytm odpowiedzialny za motywacje analizuje i modyfikuje dobór środków optymalnych pod kątem poszczególnego użytkownika. Ma on być wciąż udoskonalany i uwzględniać charakterystykę psychofizyczną każdego użytkownika (tj. poziom motywacji, jego cechy charakteru, wybrany cel itp.). 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search