Precyzyjne dane

Świadczenie głównej usługi FoxGym zaczyna się od instalacji infrastruktury pomiarowej, która zostaje zamontowana na przyrządach do ćwiczeń. FoxGym wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologii VUI, IoT oraz AI. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie na żywo poprawności wykonywania ćwiczeń, jak i postępów w cyklu treningowym z niespotykaną dotąd dokładnością.

Baza danych 

Sprzęt na siłowni zmienia się w interaktywną bazę danych poprzez system czujników i sensorów. Infrastruktura pomiarowa przekazuje sygnał do smartfonów użytkowników aplikacji. Wszystkie informacje dotyczące treningu agregowane są w chmurze. Następnie sztuczna inteligencja analizuje indywidualny plan treningowy, a nad efektem ćwiczeń czuwa wirtualny trener, który przekazuje instrukcje głosowe.

AI i analiza parametrów treningowych

Wykorzystane systemy naśladują ludzką inteligencję w celu wykonywania zadań i mogą sukcesywnie usprawniać swoje działanie w oparciu o zbierane informacje.

Zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) zapewni: 

  • umożliwienie szerszego zrozumienia ogromu dostępnych danych,

  • udostępnienie prognoz, umożliwiających automatyzację nadmiernie skomplikowanych lub przyziemnych zadań.

Dzięki temu możliwe jest dokładniejsze monitorowanie postępów, jak również przesyłanie sprecyzowanych planów treningowych. Co więcej, korelowanie sposobów ćwiczenia z wynikami (na przykład zmniejszeniem tkanki tłuszczowej lub wzrostem siły) pozwoli na odpowiednią modyfikacje planów treningowych w czasie rzeczywistym.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search